Nyhedsbrev

Ændret tidsplan for producentansvaret for emballage

Nyhed

Ændret tidsplan for producentansvaret for emballage – Opdateret den 12. oktober

Miljøministeriet har ændret tidsplanen for implementeringen af producentansvaret for emballage fra den 1. januar 2025 til den 1. juli 2025. Startdatoen for indberetning af de mængder emballage, som virksomheder forventer at markedsføre, er også blevet ændret til den 1. april 2024. Læs mere her.
Dato: 5. oktober 2023
* Denne artikel blev opdateret den 12. oktober 2023. Her tilføjede vi den nye dato for indberetninger af forventede mængder markedsført emballage.

Med den ny tidsplan skubbes implementeringen af producentansvaret for emballage med et halvt år.

Den ny implementeringsdato for producentansvaret for emballage er nu den 1. juli 2025.

Der er dog også en anden vigtigt dato, som nu er ændret.

Forud for implementeringen af producentansvaret for emballage i 2025, skal de omkring 41.000 virksomheder, der er omfattet af producentansvaret, indberette de mængder emballage, som virksomhederne forventer at sætte på markedet i 2024, til DPA.

Ifølge den gamle tidsplan skulle disse registreringer være sket fra den 1. januar 2024 til og med den 31. marts 2024.

Den en ny startdato for disse indberetninger er nu den 1. april 2024.

Miljøministeriet har endnu ikke afklaret, om der (ligesom i den originale plan) vil være en afgrænset periode, hvor indberetningerne til DPA kan finde sted.

Emballageretur er med i forhandlingerne om implementeringen af det udvidede producentansvar for emballage.

Vi sørger for at holde jer opdateret på udviklingen i nyhedsbreve, via hjemmesiden og på vores webinarer.

EMBALLAGERETURS ANBEFALING 
BEVAR MOMENTUM

Selvom tidsplanen for implementering er ændret, er der ingen tvivl om, at det udvidede producentansvar på emballage kommer.

I Emballageretur er vi klar til at hjælpe jer med at håndtere jeres producentansvar fra første dag, og det er vores anbefaling, at vi i fællesskab bruger den ekstra tid på at gøre jer, vores medlemmer, helt klar til at håndtere producentansvaret på emballage.

Har I spørgsmål? Ring til os på tlf: +45 3336 9198 eller send os en mail på info@emballageretur.dk.

HVORFOR ÆNDRES TIDSPLANEN?

Flere EU-lande har allerede indført producentansvaret – faktisk er Danmark et af de sidste lande til at indføre det.

EU ønsker at harmonisere håndteringen af producentansvaret på tværs af medlemslandene, og derfor har de udarbejdet emballageforordningen.

Den emballageforordning er lige nu til forhandling i EU, og så længe forhandlingerne foregår er en standstill-periode.

Den standstill-periode løber frem til den 9. maj 2024.

Standstill-perioden påvirker Danmarks implementering af producentansvaret for emballage. Vi kan nemlig ikke udforme dansk lovgivning på emballageområdet, før den EU-lov vi skal basere vores egen nationale lov på, er på plads.

Det betyder, at Danmark ikke kan udstede ny national lovgivning på producentansvaret for emballage før standstill-perioden slutter, og det gør det meget svært at fastholde den oprindelige tidsplan for implementeringen af producentansvaret på emballage.

Derfor ændres den danske tidsplan, så den kan tilpasses EUs nye emballageforordning.

HAR I SPØRGSMÅL?

Vores team kan hjælpe jer med alle de spørgsmål I måtte have.

Ring til os på tlf: +45 3336 9198 eller send os en mail på info@emballageretur.dk.

Læs mere om producentansvaret her.