Nyhedsbrev

BLIV MEDLEM AF
EMBALLAGERETUR

Vi er klar til at løfte jeres producentansvar på emballage.

På vegne af vores medlemmer sørger vi for at;

  • foretage de lovpligtige registreringer hos det digitale producentregister (Dansk Producentansvar),
  • håndtere jeres affald på en ansvarlig og omkostningseffektiv måde,
  • vejlede jer om gældende lov og nye regler,
  • opnå stordriftsfordele for jer og vores andre medlemmer ved at håndtere producentansvaret kollektivt.

Bliv medlem i Emballageretur

Kom med i Emballagereturs kollektive ordning. Vi hjælper jer med at løfte producentansvaret.

I får også masser af værktøjer og vejledning, og bliver løbende opdateret
på alt det I skal vide for at være klar til producentansvaret for emballage.

.

Fordelene ved at være
MEDLEM AF EMBALLAGERETUR

Som medlem i Emballageretur drager I fordel af knap 20 års erfaring indenfor håndtering af producentansvaret.
I bliver en del af en af de mest omkostningseffektive kollektive ordninger i Europa.
Vi skaber kontakt til relevante aktører, der kan hjælpe jer med at håndtere producentansvar i EU, Norge, Schweiz og UK.
I får adgang til gennemtestede it-systemer specialudviklet til at håndtere alle aspekter af producentansvaret.
I er garanteret legitime affaldsstrømme og pålidelig ESG-data.
I får adgang til Emballagereturs omfattende viden om producentansvaret gennem webinarer, værktøjer og guides.
I får Emballagereturs miljøemblem, der viser, at jeres virksomhed forbereder sig på producentansvaret og agerer ansvarligt.
I får viden om bæredygtigt emballagedesign samt adgang til arbejdsgrupper.
I bliver en del af et erhvervsnetværk gennem Emballagereturs non-profit og medlemsdrevne kollektive forening.

Læs mere om medlemskab i Emballageretur her og mere om producentansvaret her.

”Emballageretur er løbende i dialog med myndighederne omkring implementeringen af producentansvaret for emballage. Er I som virksomhed omfattet af ansvaret, er det min utvetydige anbefaling, at I sikrer jer, at der er taget hånd om det internt i samtlige led i værdikæden og eventuelt også hos underleverandører. Hellere i dag end i morgen,”

Morten Harboe-Jepsen,
Direktør i Retur.

EMBALLAGERETURS MILJØEMBLEM STYRKER DIN GRØNNE PROFIL

Som medlem af Emballageretur modtager du vores miljøemblem.

Miljøemblemet signalerer, at I støtter en ansvarlig udvikling bygget på cirkulære principper om øget genbrug og genanvendelse.

Det styrker jeres profil, og kan bruges i jeres kommunikation når I skal tiltrække kunder, dygtige medarbejdere og gode samarbejdspartnere.

DEN BEDSTE LØSNING TIL DIT PRODUCENTANSVAR

Miljøministeriet vurderer, at omkring 41.000 virksomheder bliver omfattet af det kommende producentansvar på emballage.

Producentansvaret for emballage bliver lovpligtigt fra 2025, men allerede fra 2024 skal I som virksomhed registrere deres budgetterede emballagemængder.

Det, og meget andet, kan vi hjælpe jer med i Emballageretur.

Vi er en non-profit kollektiv ordning, og på vegne af vores medlemmer sørger vi for at foretage de lovpligtige registreringer hos det digitale producentregister (Dansk Producentansvar), håndterer jeres affald på en ansvarlig og omkostningseffektiv måde, vejleder jer om gældende lov og nye regler, og opnår stordriftsfordele for jer og vores andre medlemmer ved at håndtere producentansvaret kollektivt.

Vores organisation står på skuldrene af knap 20 års erfaring i håndtering af producentansvaret, og gennem årene har vi designet affaldshåndteringsprocesser, der sikrer dig den mest ansvarlige, sikre og omkostningseffektive løsning på dit producentansvar.

Producentansvaret for emballage skal motivere producenter og importører til at tænke i mere bæredygtige løsninger, når de designer eller vælger emballage. Det gælder alt fra emballagedesign og materialevalg, der gør det nemt at genbruge emballagen til at vælge den mest effektive indsamlingslogistik og genanvendelsesteknologi.

Som medlem i Emballageretur får I garanteret, at jeres udtjente emballage bliver genbrugt, genanvendt eller ansvarligt bortskaffet bedst muligt. Ikke blot i Danmark, men også i EU, Norge, Schweiz og UK.

Som medlem af Emballageretur får I nemlig også adgang til vores europæiske platform (WEEE Europe), og vi kan hjælpe jer med at navigere i de enkelte landes forskellige regler og love for producentansvaret for emballage.

Det gør det nemt og enkelt for dig at håndtere dit producentansvar i flere lande, og det sparer dig for en masse administrativt besvær, når Emballageretur står bag din virksomhed med hjælp og rådgivning.