Nyhedsbrev

Høringssvar og brev til miljøministeren

Høringssvar

Høringssvar og brev til miljøministeren vedrørende ”ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv.)”

Den 30. august sendte Emballageretur et høringssvar på Miljøministeriets udkast til ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter mv.). Vi sendte også et særskilt brev til ministeren om en bekymring, vi har i forhold til tildeling af emballageaffald indsamlet fra husholdninger. Læs det hele her.
Dato: 31. august 2023

Emballageretur har sendt vores høringssvar på Miljøministeriets udkast til ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter mv.)

I vores høringssvar forholder vi os til flere punkter:

  • Ens regler på tværs af producentansvar.
  • Fastsættelse af gebyrer for offentlige ydelser.
  • Sikkerhedsstillelse.
  • Øget tilsynsindsats.
  • Afgivelse af revisorerklæringer.
  • Erhvervsemballageaffald – kontrol ved kompensation.
  • Fordeling af omkostninger ved indsamling af mixede fraktioner.
  • Indberetning af data.

BEKYMRING OMKRING TILDELING

Der er et punkt, vi har valgt ikke at give høringssvar på til Miljøministeriets udkast til ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter mv.).

  • Tildeling af emballageaffald indsamlet fra husholdninger.

I stedet har vi sendt et særskilt brev til miljøministeren samt forligspartierne bag den politiske aftale om udvidet producentansvar for emballage om dette emne.

Det gør vi, fordi vi er væsentligt bekymrede for konsekvenserne af den model, der i øjeblikket foreslås til at dække kommunernes omkostninger til indsamling af emballageaffald.

Omkostningerne kan nemlig variere meget fra kommune til kommune, og vi er bekymrede for, at det i sidste ende kan have store økonomiske omkostninger for vores medlemmer, altså de danske virksomheder, der er omfattet af producentansvaret på emballage.

LÆS VORES HØRRINGSSVAR OG BREV TIL MILJØMINISTEREN

Høringssvar vedrørende ”ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv.)”

Emballageretur – Høringssvar vedrørende ændring af lov om miljøbeskyttelse 30 aug 2023

Brev til miljøministeren samt forligspartierne bag den politiske aftale om udvidet producentansvar for emballage.

Emballageretur – Brev vedr det udvidede producentansvar for emballage_august 2023

VI ER KLAR TIL AT HÅNDTERE JERES PRODUCENTANSVAR PÅ EMBALLAGE

Fra 2025 får producenter og virksomheder ansvaret og omkostningerne for at håndtere emballage. Men allerede fra 2024 skal I registrere jeres mængder.

Emballageretur er bygget på 20 års erfaring med håndtering af producentansvar, og vi er klar til at hjælpe fra første dag.

Læs mere her.

Emballageretur har sendt vores høringssvar på Miljøministeriets udkast til ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter mv.)