Nyhedsbrev

Emballageretur åbner for medlemskab

Pressemeddelelse

Emballageretur åbner for medlemskab

Importører og producenter af produkter, der kræver emballage, kan nu blive medlemmer af non-profit-organisationen Emballageretur. Så kan de forberede sig på det lovpligtige producentansvar for emballage, som træder i kraft den 1. januar 2025. Som medlemmer får de bl.a. adgang til Emballagereturs miljøemblem, som viser, at virksomhederne forbereder sig til producentansvaret og agerer miljøansvarligt.
Dato: 6. februar 2023

Nu åbner Emballageretur for, at producenter og importører, der sælger deres produkter i emballage på det danske marked, kan blive medlemmer af sin producentansvars ordning. Her får de adgang til Emballagereturs omfattende viden om indsamling, håndtering og genanvendelse af affald. Så alle medlemmerne kan være godt forberedte på at overtage ansvaret for emballageaffaldet fra 1. januar 2025. 

Initiativtager til Emballageretur er Elretur, Danmarks største non-profit kollektivordning for indsamling, håndtering, genbrug og genanvendelse af el-produkter og el-artikler. 

Elreturs omfattende erfaring med affaldshåndtering kommer fra dag et Emballagereturs medlemmer til gode. Elretur har nemlig siden 2005 opbygget en omfattende viden om – og erfaring med – de nødvendige processer, som skal være på plads for at håndtere store affaldsmængder effektivt og for at øge genanvendelsesprocenten af affaldet mest muligt. 

”Vi har hele forretningssystemet på plads og kender langt de fleste fejlkilder fra starten. Det er en kæmpe fordel for os og vores medlemmer, at vi ikke skal opbygge den nødvendige erfaring og de praktiske systemer, men så at sige bare trykke på knappen, når kalenderen runder 1. januar 2025, men forinden er der et stort forberedende arbejde for både os og alle virksomheder, der er omfattet af producentansvaret,” siger adm. direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen. 

Miljøemblem styrker grøn profil

Et medlemskab af Emballageretur løser ikke blot en række administrative og økonomiske udfordringer for virksomhederne. Det åbner også en række attraktive muligheder for at vise omverdenen, at man som virksomhed er miljøansvarlig og bakker op om den cirkulære økonomi. 

”Som medlem i Emballageretur får du som virksomhed adgang til vores miljøemblem, som viser kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og alle andre, at du forbereder dig på producentansvaret og arbejder seriøst med at sænke miljøpåvirkningen. Virksomhedens grønne profil bliver stedse vigtigere for at tiltrække kunder, rekruttere de rigtige medarbejdere og opbygge partnerskaber med attraktive organisationer. Et miljøemblem fra Emballageretur er med til at styrke medlemmernes grønne profil”, siger Morten Harboe-Jepsen. 

Medlemsdreven forening med internationale partnere

Som medlem får virksomhederne ikke blot adgang til viden og rådgivning. De får også mulighed for at påvirke Emballagereturs arbejde. 

” Vi er en medlemsdreven organisation. Så alle vores medlemmer har indflydelse på vores arbejde. De får ikke bare rådgivning og løst en række praktiske udfordringer med emballagen. Virksomhederne bliver også en del af en forening, hvis mål er at fremme den cirkulære økonomi. Et arbejde som de selv kan være med til at forme, forklarer Morten Harboe Jepsen.

Emballageretur er også på grund af sit ophav født med tætte samarbejdspartnere blandt affaldsaktørerne. Ikke blot herhjemme, men også i udlandet. 

En lang række danske virksomheder afsætter deres produkter i udlandet, og her gælder der også en række emballageregler. Emballagereturs medlemmer får adgang til foreningens internationale platform weee EUROPE, som hjælper til at manøvrere i producentansvaret udenfor Danmarks grænser. Så danske virksomheder bidrager til den cirkulære økonomi og miljøansvarlighed også på udenlandske markeder. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Adm. direktør, Morten Harboe-Jepsen på mobil +45 4031 8187 eller mobil mhj@elretur.dk  
  • Kommunikationsansvarlig, Camilla Falkenberg, på mobil +45 4314 0894 eller mail: cf@elretur.dk

Om Emballagetur

Emballageretur er etableret af Danmarks største kollektivordning for elskrot og udtjente batterier, Elretur. 

Emballageretur er en non-profit kollektivordning, som tager ansvaret for emballageaffaldet fra det indsamles hos husholdningerne til det enten bliver genanvendt eller miljøansvarligt bortskaffet. Emballageretur tilbyder at håndtere virksomhedernes producentansvar for emballage, når reglerne for producentansvar på området træder i kraft i 2025.

Virksomheder kan allerede nu blive medlemmer af Emballageretur. Frem mod 2025 vil Emballageretur informere virksomhederne om reglerne for det kommende producentansvar, om konsekvenserne af de nye regler og om, hvordan virksomhederne sænker deres omkostninger ved at fokusere på emballage med højt genbrugs- og genanvendelsespotentiale. 

Se mere på www.emballageretur.dk

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af mere end 950 medlemmer.

Elretur er en non-profit-organisation og sørger for ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Det i en sådan grad, at Elretur genanvender 84 procent af de indsamlede produkter. Det er over EU-gennemsnittet på 80 procent. Målet er nu at gå skridtet videre og øge genbruget af produkterne.

Se mere på www.elretur.dk