Nyhedsbrev

Sådan kan I bruge de ekstra 6 måneders forberedelsestid

Guide

Producentansvaret for emballage er udskudt: Sådan kan I bruge den ekstra forberedelsestid

Miljøministeriet har udskudt implementeringen af producentansvaret for emballage med et halvt år. Med seks måneder mere til at forberede sig, kan det virke oplagt at sætte farten ned, men det er netop nu momentum skal bevares. Derfor får I her fire konkrete ting vi ville gøre i Emballageretur, hvis vi var en virksomhed, som er ved at forberede sig på det kommende producentansvar for emballage.

1: Få det rette perspektiv – der er en økonomisk og bæredygtig gevinst

Ved første øjekast kan producentansvaret for emballage virke som et bureaukratisk onde.

Det er dog i langt højere grad en mulighed for at geare jeres virksomhed til en fremtid, hvor bæredygtighed ikke blot bliver et konkurrenceparameter, men en forudsætning for at kunne drive et succesfuld foretagende.

At have en ansvarlig tilgang til jeres produkter og emballage fra vugge til grav bringer flere gevinster med sig.

Det styrker jeres profil, når I skal tiltrække kunder, dygtige medarbejdere og gode samarbejdspartnere, men også økonomiskt er der en god ide i at tænke mere bæredygtigt, når det kommer til emballage.

Målet med producentansvaret for emballage er nemlig at motivere virksomheder til at designe, købe eller benytte sig af emballagetyper, der er mere miljøvenlige, lettere at genbruge eller nemmere at genanvende.

For den enkelte virksomhed er producentansvaret skruet sådan sammen, at jo mere emballage man anvender, desto højere afgift skal man betale. Men nok så vigtigt afhænger afgiften også af, hvilken type emballage der er tale om. Jo lettere emballagen er at genanvende, desto lavere er afgiften. Papir og pap bliver derfor markant billigere end plast.

At vælge lettere genanvendelige materialer og genbruge jeres giver jer ikke kun “rabat” i forhold til producentansvaret, det giver jer også besparelser på emballageudgifter helt generelt.

Producentansvaret for emballage er derfor ikke bare et krav, men også en økonomisk og bæredygtig gulerod for jer som virksomhed i at optimere jeres emballageforbrug.

2: Nedsæt en styregruppe for virksomhedens producentansvar

Producentansvaret for emballage er ikke det første, og det bliver langt fra det sidste. Siden 2005 har Emballagereturs søster-ordning Elretur varetaget producentansvaret for elektronik og batterier. Allerede nu forberedes der producentansvar på tekstiler og flere typer producentansvar er i spil.

Vi ser derfor ind i en fremtid, hvor virksomheder mødes af stigende krav fra forbrugere, samarbejdspartnere og myndigheder om ansvarlighed. Her vil producentansvar spille en tiltagende større rolle, og det skal man være klar til at løfte både som individuel virksomhed såvel som kollektivt. Det kræver organisering og erfaring.

Derfor er det en god ide at nedsætte en styregruppe i virksomheden, så I er sikre på, at de rigtige medarbejdere håndterer jeres producentansvar, at best practice kan etableres og erfaringer ikke går tabt.

3: Start med de lavthængende frugter

Ud fra devisen om, at jo lettere emballagen er at genanvende, jo billigere bliver producentansvaret for emballage, er det næste oplagte skridt at plukke de lavthængende frugter gennem optimering af emballage.

Der skelnes mellem tre emballagetyper: Produktemballage (primær), multipak-emballage (sekundær) og transportemballage (tertiær).

Rigtig mange virksomheder overemballerer. Derfor er det fordelagtigt at forsøge at reducere volumen for alle tre emballagetyper.

Særligt tre ting bør være i fokus:

1: Forenkling af emballagen

Hvis I har et mål om at have så få materialevarianter som muligt, er det enklere at administrere, og færre varianter gør det også lettere på sigt at reducere emballageforbruget yderligere.

Husk også at overveje faktorer, såsom, hvor meget luft, der er i emballagen. Bedre designet emballage kan sikre varerne bedre, mindske mængden af luft, højne mængden af varer, der kan transporteres og i sidste ende bringe besparelser til virksomheden.

2: Materialevalg

Materialetyper har forskellige styrker og svagheder. Pap er langt hen ad vejen et rigtig godt emballagemateriale, men når der er tale om ferske fødevarer er plast og/eller glas i mange tilfælde at foretrække.

Udpeg det emballagemateriale, der sikrer jeres produkter bedst muligt og kig så efter mere miljøvenlige og bæredygtige alternativer.

Her er det især godt at genbruge eller genanvende allerede eksisterende materialer. Så brug sekundært råmateriale eller allerede genanvendt inputmateriale i jeres emballage alle steder det er muligt.

3: Monomaterialer og mindre tryk  

Jo mere ensartet emballagen er, jo nemmere er den at sende tilbage i systemet, når den skal genbruges eller genanvendes.

Her skal I også tænke over, hvilken trykfarve I bruger, hvilket materiale etikker er lavet af, og om jeres brug af lim kan have betydning for emballagens genanvendelighed.

Læs mere om emballagedesign: Skal du designe genanvendelig emballage? Her er 5 ting du skal vide

4: Vælg den rette samarbejdspartner

Med producentansvaret for emballage får virksomheder i Danmark det finansielle og det praktiske ansvar for, at deres emballageaffald håndteres på en ordentlig og ansvarlig måde.

Det er en stor opgave, som hverken er en del af mange virksomheders kerneforretning eller kompetencer.

Derfor går de fleste sammen med en kollektiv ordning, som fx Emballageretur.

Vores team har arbejdet med håndteringen af producentansvaret i knap 20 år.

På vegne af vores medlemsvirksomheder sørger vi bl.a. for at forhandle priser på producentansvaret, foretage lovpligtige indberetninger af emballagemængder, og sikrer at mest muligt emballageaffald enten genbruges, genanvendes eller bortskaffes ansvarligt.

Der findes flere forskellige kollektive ordninger.

Jeres styregruppe kan derfor med fordel undersøge, hvilken kollektiv ordning, der matcher jeres behov for håndtering af de formelle krav fra myndighederne, har erfaring med drift af producentansvar, og som desuden kan tilbyde solide værktøjer og sparring her i forberedelsesfasen, hvor mulighed for netværk med andre virksomheder, der står med samme udfordringer, og graden af medindflydelse på processer også er væsentlige parametre.

På den anden side af sommeren 2025 er producentansvaret en del af den daglige drift, og de kollektive ordninger vil i praksis stå for langt hovedparten af opgaverne. Men allerede fra 2024 skal I registrere jeres mængder første gang.

Producentansvaret repræsenterer altså en vis arbejdsbyrde for jer i de omkring 41.000 berørte virksomheder, men kun for en kort periode.

Og hver en time lagt nu, er en investering, som kommer både jer som virksomhed og resten af samfundet til gode gennem et mere hensigtsmæssigt og bæredygtigt ressourceforbrug.

 

Brug for hjælp?

Vi ved, at processen med at håndtere sit producentansvar kan virke uoverskuelig, men der er hjælp at hente. I kan nemlig indgå en aftale med en kollektiv ordning som Emballageretur, og lade os hjælpe jer med at håndtere jeres producentansvar.

I Emballageretur har vi en dyb viden om- og stærke kompetencer i at varetage hele affaldsprocessen fra indsamling, håndtering og registrering til genanvendelse og genbrug. Vi er også klar til at hjælpe jer, hvis I har brug for gode råd om emballagedesign.

Emballageretur er bygget på knap 20 års erfaring med håndtering af producentansvaret.

Vi kan derfor sikre jeres virksomhed en effektiv og professionel håndtering af producentansvaret for emballage, registrering af data og varetagelse af kontakten til myndighederne og grundig vejledning fra første dag.

Kontakt Emballageretur: 

Skriv til os: info@emballageretur.dk.

Ring til os: +45 33 36 91 98

Følg os: LinkedIn – Emballageretur 

Besøg os: www.emballageretur.dk