Nyhedsbrev

Skal du designe genanvendelig emballage?

Guide

Skal du designe genanvendelig emballage? Her er 5 ting du skal vide

Hvis din virksomhed designer eller benytter sig af emballage, så den bliver nem og effektiv at genanvende, sparer du miljøet for en stor belastning. Du sparer også penge på dit producentansvar. Læs Emballagereturs guide til, hvordan I kan skabe et godt gennemtænkt emballagedesign, som gør jeres emballage klar til genbrug, genanvendelse og den cirkulære økonomi.

Er du omfattet af producentansvaret på emballage? 

Hvis du er, så ved du formentlig, at ansvaret ikke kun handler om at indsamle emballageaffald, det handler i endnu højere grad om at motivere virksomheder til at designe og/eller købe emballage, der er genanvendeligt og mest muligt miljøvenligt. 

For at hjælpe jer med at gøre processen så let som muligt har vi i Emballageretur udviklet denne guide, som giver jer 5 huskeregler til hvad du skal være opmærksom på, når du designer eller udvikler genanvendelig emballage. 

Hvilke typer emballage bliver omfattet af producentansvaret? 

Vi forventer, at alle emballagetyper bliver omfattet af producentansvaret, dvs. al emballage uanset om det er plast, pap, glas, metal, papir, træ osv. bliver omfattet. Det er samtidig emballage, der anvendes alle steder i husholdning såvel som industri, kontor, service m.m.

Den omfattede emballage kan kategoriseres i tre enheder:

1: Salgsemballage eller primæremballage

Det er emballage, der er udformet, så den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger.

2: Multipak eller sekundær emballage

Det er emballage, der er udformet, så den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til slutbruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet.

3: Transportemballage eller tertiær emballage

Det er emballage, der er udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

Det er den mindste salgsenhed, der er bestemmende for emballagekategorien.

De vigtigste huskeregler for design af genanvendelig emballage:

I øjeblikket ender emballage ofte som værdiløst affald i forbrugernes skraldespande, og det primære mål for udviklingen af fremtidens emballage (og producentansvaret på emballage) er at designe emballage på en sådan måde, at materialerne forbliver værdifulde ressourcer, som kan indgå i nye materialer og blive en del af den cirkulære økonomi.

1: Genbrug og genanvend så meget du kan

Når det handler om at spare på ressourcer og CO2, så er det bedst at genbruge eller genanvende allerede eksisterende materialer. 

Derfor er det første og vigtigste råd, når det kommer til mere miljøvenlig emballagedesign at bruge sekundært råmateriale eller allerede genanvendt inputmateriale i jeres emballage, alle steder, hvor det er muligt. 

2: Brug ”monomateriale”

Jo mere ensartet emballagen er, jo nemmere er den at sende tilbage i systemet, når den skal genbruges eller genanvendes. 

Hvis det er muligt, er det derfor en god ide fx at undgå at blande pap og plast i dit emballagedesign.

3: Etiketter spiller en stor rolle i designet 

Når I designer etiketter til emballagen, er det en god ide at lave dem af samme materiale, som plasttypen i emballagen er lavet af.

Hvis I trykker direkte på emballagen, skal I være opmærksomme på, hvilken type farve, der benyttes, da det også kan have en betydning for emballagens genanvendelighed. 

Vælger I i stedet at bruge omslag og aftagelige etiketter på jeres emballage, er det ofte nemmere at genbruge og genanvende en større del af emballagen.

Husk også, at selv ting som typen af lim, der bruges til etiketterne, kan spille en rolle i den endelige genanvendelighed. 

4: Når I bruger plast, så vælg genanvendelige plasttyper 

Det er særlig vigtigt at være opmærksom på, hvilke typer plast I vælger at bruge i jeres design. 

Plasttyperne PP og PE kan vi genanvende i husholdningsaffaldet, og EPS bliver indsamlet og genanvendt på genbrugspladserne.

5: Minimér mængden af emballage

Emballage til privat forbrug har to primære funktioner – at beskytte et produkt under transporten fra producent til forbruger og at give vigtige produktinformationer til forbrugeren. 

Når forbrugeren er færdig med at anvende produktet i emballagen, bliver emballagen værdiløs for forbrugeren, som smider den ud.

Når I skal lægge en strategi for jeres emballagehåndtering, er det derfor vigtigt at I spørger jer selv; Hvor meget emballage er nødvendigt?

Det korte svar er, at I skal bruge lige præcis den mængde det kræver at beskytte jeres produkter sikkert og effektivt på vejen ud til kunderne – men så heller ikke mere.

Mange bruger for meget emballage, og det er både dyrt for jer – og desværre også for miljøet. 

Selv små reduktioner i emballagemængden sparer jer mange penge over årene og skåner samtidig miljøet for en del af CO2-udledningen, der skabes ved nyproduktion. 

Hvad kan du gøre med de forskellige typer emballage

Nedenfor kan du se, hvordan du designer og optimerer forskellige typer emballage: 

  • Brunt papir og emballagekarton, 
  • plastemballage, 
  • glas og metal
  • EPS – en forkortelse for ”ekspanderet polystyren”, som er en termoplast og en celleplast, der består af helt op til 98% luft og kun 2% polystyren – bedre kendt som ”flamingo”.

Hvis du har svært ved at finde rundt i alle plastproduktionens fagtermer, er der hjælp at hente i online opslagsværket ”Det Store Plastleksikon”.

BRUNT PAPIR OG EMBALLAGEKARTON

Brunt papir og emballagekarton (pap) skal gennemgå en mekanisk eller kemisk proces, før materialet kan genanvendes. 

Processen nedbryder pap og papir til cellulosefibre, som kan genbruges i nye pap- og papirprodukter. Forurenende stoffer som f.eks. plast eller tapeetiketter skaber problemer i processen. 

Derfor er det vigtigt at anvende materialer, som består af så få komponenter som muligt udover fibre for at kunne genanvende emballagen optimalt.

Det betyder, du ikke bør have plast, metal og/eller farver sammen med denne fraktion. Minimerer du disse komponenter, reducerer du samtidig energiforbruget i genanvendelsesprocessen, og gør det billigere og lettere at genanvende materialet. 

PLASTEMBALLAGE

Det er vigtigt at designe plastemballage til genanvendelse. Plastbegrebet dækker over flere forskellige plasttyper:

  • PET (polyethylenterephthalat), som er let genanvendelig termoplast, der bl.a. bruges til sodavandsflasker.
  • LDPE (low-density polyethylen), der er et termoplastisk materiale, som er meget sejt og fleksibelt. Materialet bliver bl.a. brugt til at fremstille bæreposer og emballage til ”sixpacks”.
  • HDPE (high-density polyethylen) er et termoplastisk materiale, der holder formen godt og er modstandsdygtigt overfor fugt. Derfor bliver materialet bl.a. brugt til at fremstille dunke, benzintanke og affaldsspande.

De forskellige plasttyper har alle deres egen værdikæde fra produktion til genbrug. 

Det kan derfor ved første øjekast virke kompliceret at finde et godt design til plastemballage, der kan genbruges. 

Men tre enkle ting har stor betydning – og de hænger sammen med de 5 vigtigste huskeregler for design af genanvendelig emballage:

1: Brug sekundært råmateriale/genanvendt inputmateriale, hvor det er muligt 

Sekundære råmaterialer er emballageaffald, der er blevet genanvendt. 

Et eksempel er polyethylen, som er den mest anvendte plasttype, der er lavet af omsmeltet plastaffald såsom plastposer og anden plastemballage.

Når vi benytter sekundære råmaterialer, udnyttes ressourcerne bedst muligt, fordi de bliver længere tid i produktionskredsløbet. Dét er netop kernen i den cirkulære økonomi. 

Det er samtidig afgørende for potentialet i den cirkulære økonomi, at borgere og erhvervslivet efterspørger genbrugte og genanvendte råvarer, for ellers kan vi ikke skabe et stabilt marked for genbrug og genanvendelse af emballage herhjemme. 

2: Brug klar plast på hovedemballagen og begræns print og tryk

Det er nemmest at genanvende klar og ren plast. 

Plast med farve, farvetryk eller tilsætningsstoffer er sværere at sælge som genanvendt materiale.

Derfor er det Emballagereturs anbefaling, at du så vidt muligt kun bruger klar plast på hovedemballagen. 

Derudover er det vigtigt, at du kun bruger farver, logoer og markedsføring på etiketter og omslag. På den måde kan vi genanvende størstedelen af emballagen.

3: Brug monomateriale

Vores anbefaling nummer tre, når det kommer til emballage af plastik, er kun at bruge monomateriale materialer som hovedemballage og “ekstra emballage”.

Lad os tage et eksempel:

Emballage til yoghurt består både af en kop, et låg og måske en ske – og mange smider alle dele ud sammen. Derfor er det vigtigt, at all elementer af plastemballagen er lavet af én og samme type plast eller lavet på en sådan måde, at de let kan adskilles og sorteres, omdannes og genanvendes som ren PET, PP, HDPE eller LDPE.

GLAS OG METAL

Emballage, der er lavet af glas og/eller metal er nemt at håndtere.

Glas- og metalemballage skal nemlig blot renses og kildesorteres, inden de leveres til genbrug.

Der er ét sted, hvor du skal være opmærksom – igen er det etikken, der stiller krav til designets udformning. Anvend vandopløselig lim til etiketten, så den går af i vask. På den måde forhindrer du, at ”den rene strøm” af glas og metal forurenes af andre komponenter. 

EPS (EKSPANDERET POLYSTYREN)

EPS-emballage er god at genanvende. Anbefalingen for denne særlige type plastik, der populært kaldes ”flamingo”, er derfor den samme som for glas og metal, samt pap og papir: 

Undgå forurenende stoffer. Ren EPS uden farve, tilsætningsstoffer og anden markedsføring direkte på emballagen er let at genanvende til ny EPS.

NYE KRAV FRA EU PÅ VEJ

I Emballageretur forventer vi, at EUs nye handlingsplan for cirkulær økonomi vil byde på en række tiltag, der om kort tid vil stille nye krav til danske producenter og importører af emballage.

Fx ved vi allerede nu, at EU-Kommissionen er kommet med forslag om at ændre emballage- og affaldsdirektivet. Blandt andet lægger EU-Kommissionen op til at etablere mærkningskrav til emballager, som producenter og importører skal følge, herunder:

  • Et krav om et mærke, der beskriver emballagens sammensætning.
  • En QR-kode, der beskriver emballagens genbrugspotentiale.

De to mærkninger skal være gennemført henholdsvis 24 og 48 måneder efter, at direktivet træder i kraft. Kommissionen foreslår desuden også, at der opføres et obligatorisk emballageproducentregister, så det bliver muligt at sikre, at kravene overholdes i hele EU.

Hent inspiration

I kan hente inspiration i eksisterende guidelines på området fx ”Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere”, som Plastindustrien har udviklet. 

I kan også benytte jer af DS Smiths Cirkulære Designmodel, som er et designværktøj, der kan hjælpe jer med at udvikle mere bæredygtige emballageløsninger.

Husk også at læse vores 5 GODE RÅD TIL JERES KOMMENDE PRODUCENTANSVAR PÅ EMBALLAGE, inden I går i gang.  

EMBALLAGERETUR ER KLAR TIL AT HJÆLPE 

Vi ved, at processen med at håndtere sit producentansvar kan virke uoverskuelig, men der er hjælp at hente. I kan nemlig indgå en aftale med en kollektiv ordning som Emballageretur, og lade os hjælpe jer med at håndtere jeres producentansvar. 

I Emballageretur har vi en dyb viden om- og stærke kompetencer i at varetage hele affaldsprocessen fra indsamling, håndtering og registrering til genanvendelse og genbrug. Vi er også klar til at hjælpe jer, hvis I har brug for gode råd om emballagedesign. 

Emballageretur er bygget på knap 20 års erfaring med håndtering af producentansvaret. 

Vi kan derfor sikre jeres virksomhed en effektiv og professionel håndtering af producentansvaret for emballage, registrering af data og varetagelse af kontakten til myndighederne og grundig vejledning fra første dag.

Kontakt Emballageretur: 

Skriv til os: info@emballageretur.dk

Ring til os: +45 33 36 91 98 

Følg os: LinkedIn – Emballageretur 

Besøg os: www.emballageretur.dk